A A A

008Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 03.07.2019 r. Na podstawie wstępnych wyników badań wody z niecki basenu oraz wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w związku ze stwierdzonym brakiem przydatności wody kąpieli basen odkryty przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie nad Odrą zostaje wyłączony z użytkowania. Nowe próbki wody zostały pobrane w dniu 05.07.2019 r. Zmiana niniejszej decyzji nastąpi po przedłożeniu pozytywnych wyników mikrobiologicznego badania wody.

Dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski