A A A
plakat x-page-001Szanowni Państwo!
Miasto Kostrzyn nad Odrą ma zaszczyt już po raz trzydziesty czwarty gościć czołowe biegaczki i biegaczy z Polski i zagranicy znanym w zachodniej części Polski biegu „Kostrzyńska Dziesiątka”.
Coroczna organizacja biegu to uznanie i szacunek dla wszystkich uczestników naszego biegu oraz wielka satysfakcja dla organizatorów, ludzi oddanych w promo-waniu aktywnego, zdrowego trybu życia a także prestiż dla jednej z najstarszych imprez biegowych na Ziemi Lubuskiej. Jesteśmy dumni, że Kostrzyn nad Odrą, jako Miasto Aktywne, jest dla innych miast i gmin wzorowym przykładem do wspierania wszelkich działań na rzecz kultury fizycznej. Słowa uznania kierujemy na ręce władz naszego miasta, burmistrza Andrzeja Kunta, miejskich radnych za podjęte inicjatywy oraz działania służące rozwojowi sportu i rekreacji i propagowaniu czynnego wypoczynku.
W Kostrzynie nad Odrą trwa moda na bieganie. Liczny udział Kostrzynian w różnych imprezach biegowych na terenie Polski, powstanie Kostrzyńskiego Klubu Biegacza, jak również zdobyte medale w konkurencjach biegowych na Mistrzostwach Polski Weteranów oraz wieloletnie starty w naszym biegu Lucjana Stańczaka, ś.p. Antoniego Młodzieniaka, Krzysztofa Bukiela, Jerzego Saka, Walerego Kowalewskiego, czy  historyczne wygranie biegu przez Mariusza Staniszewskiego, udział w biegu reprezentantów  z Francji, Holandii, Białorusi, Niemiec i Ukrainy oraz biegaczy reprezentujących 14 województw z Polski są przykładem pięknej promocji Miasta i naszego biegu.
Cieszymy się bardzo, że możemy gościć pasjonatów biegania w naszym pięknym nadodrzańskim  mieście w którym bardzo szeroko propagowany jest ruch sportowo-rekreacyjny oraz popularyzowany czynny wypoczynek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystkim uczestnikom „Kostrzyńskiej Dziesiątki” życzymy uzyskania jak najlepszych wyników, satysfakcji, pogody ducha, wielu sportowych wrażeń i miłego pobytu w Kostrzynie nad Odrą. Sympatykom i kibicom ulicznego biegu życzymy wielu sportowych wrażeń i emocji oraz gorącego dopingu.

Z poważaniem,
Dyrektor MOSiR Zygmunt Mendelski
Inicjator i organizator „Kostrzyńskiej Dziesiątki” od 1986 roku

 


XXXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny Kobiet i Mężczyzn na dystansie 10 km „KOSTRZYŃSKA DZIESIĄTKA” Mistrzostwa Kostrzyna Zakładów Pracy

Kostrzyn nad Odrą 01 września 2019 r.

Pełny regulamin:

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Niepodległości 11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą - tel. 95 752 3716, 508 388 490, e-mail: , www.mosir-kostrzyn.pl
Termin i miejsce: 01.09.2019 r. (niedziela) - start o godzinie 11.00
miejsce: start i meta - Stadion sportowy MOSiR, ul. Niepodległości 11,
limit startujących - 350 osób,

  • Opłata startowa wynosi 40 zł – informacje o płatności podane zostaną podczas zapisów elektronicznych(link do płatności),
  • Jeżeli zakład pracy, którego pracownicy startują w Mistrzostwach Zakładów Pracy pokrywa koszty startu swojego pracownika, wpłaty dokonuje się bezpośrednio na konto organizatora i na podstawie wpłat wystawiana zostaje faktura.
  • Jeżeli zawodnik będzie potrzebował fakturę za opłatę startową w biegu, wpłaty dokonuje na ww. konto organizatora i przesyła skan wpłaty oraz dane do faktury na podanego maila. Po wykorzystaniu limitu 350 zawodników lista jest zamykana w momencie zaksięgowania ostatniej wpłaty, 
  • Organizatorzy pozostawiają 5 numerów startowych do dyspozycji Dyrektora Biegu dla zaproszonych gości oraz zawodników wyczynowych. Dyrektor Biegu ma prawo dysponować numerami również w dniu Biegu.

W tegorocznym biegu nie będzie zapisów w dniu startu, możliwość zamiany pakietu startowego na innego zawodnika możliwa jest tylko do 23 sierpnia 2019 roku pod warunkiem dokonania opłaty startowej przez zawodnika, którego pakiet będzie przepisywany na inną osobę i potwierdzeniu tego faktu(z maila z którego dokonano rejestracji) przez zawodnika, którego pakiet będzie przepisywany. Obowiązuje zakaz startu z pakietem innego zawodnika.


Odbiór pakietów startowych w piątek od 9.00-14.00, oraz w dniu startu od godziny 8.00 - 10.00.
Zgłoszenia - przyjmowane są elektronicznie do 26.08.2019 godz. 18.00: formularz pod adresem: http://www.czasnachip.pl/2019/kostrzyn.php

NAGRODY:

w klasyfikacji generalnej I-VI miejsce:
kobiety: nagrody pieniężne 600,-zł, 400,-zł, 350,-zł., 300,-zł, 250,-zł, 200,-zł certyfikat, medal,
mężczyźni: nagrody pieniężne 600,-zł, 400,-zł, 350,-zł., 300,-zł, 250,-zł, 200,-zł certyfikat, medal,
w kategoriach wiekowych kobiet 16-19 lat, 20-29 lat, 30 – 39 lat, 40-49, 50 lat i starsze:
I, II, III miejsce - nagrody pieniężne 200,- zł, 150,- zł, 100,- zł, certyfikat, medal,
w kategoriach wiekowych mężczyzn: 16-19 lat, 20-29 lat, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59,
60 - 69, 70 - 79 lat oraz 80 lat i starsi:
I, II, III miejsce - nagrody pieniężne 200,- zł, 150,- zł, 100,- zł, certyfikat, medal,
Niepełnosprawni na wózkach: I m 200,- zł, II - 150, zł, III - 100,- zł, certyfikat, medal,
Najlepsi Kostrzynianie K i M do lat do 29 lat, 30-49 oraz 50 lat i więcej
(wymagane stałe zameldowanie w Kostrzynie nad Odrą):
I m - 200,- zł, II - 150,- zł, III - 100,- zł, certyfikat, medal.

Nagrodzeni w kategorii generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

Uwagi końcowe:

1. W biegu udział wziąć mogą zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat,
2. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność,
3. Osobę uważa się za zgłoszoną w momencie terminowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego i terminowego dokonania wpłaty,
4. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu i jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika biegu na potrzeby organizatora,
5. Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów zwrotnych, które należy zwrócić po biegu,
6. Organizator zakazuje startu pod wpływem alkoholu lub innych odżywek odurzających,
7. Uczestnicy biegu ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników z tytułu nieszczęśliwych wypadków, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeciwwskazania zdrowotne oraz za rzeczy zaginione.
8. Wszyscy uczestnicy biegu zgłoszeni elektronicznie otrzymają pakiet startowy (koszulka, medal okolicznościowy, napój, baton energetyczny), koszulki będą przydzielane rozmiarem maksymalnie miesiąc przed startem, później według pozostałych rozmiarów.
9. Organizator zapewnia ciepły posiłek, wodę na mecie, szatnie i umywalnie dla potrzeb uczestników biegu będą czynne na terenie hali sportowej MOSiR przy ul. Niepodległości 11.
10. W zależności od warunków atmosferycznych minimum jeden punkt z wodą i kurtynę wodną na trasie biegu, przy wysokiej temperaturze dodatkowy punkt z wodą.
11. Wśród startujących zostanie rozlosowanych kilkadziesiąt nagród rzeczowych, losowanie odbędzie zaraz po zakończeniu biegu przez ostatniego zawodnika (wylosowane numery wyczytywane będą tylko 2-krotnie, gdy zawodnik nie zgłosi się po nagrodę dolosowane zostaną kolejne numery rezerwowe).

Od 2018 roku wprowadza się klasyfikację drużynową dla firm (zakładów pracy). Drużyna składa się minimum z 5 osób (tyle punktuje dla zespołu) w tym 1 kobiety, punktuje pierwsza czwórka Panów i pierwsza Pani z każdego zespołu, Pełna informacja u organizatora: tel: 693907200 oraz w oddzielnym regulaminie dla zakładów lub .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM BIEGU
Dyrektor MOSiR
Zygmunt Mendelski