A A A

Zapraszamy na kolejne zajęcia sportowo-edukacyjne w ramach projektu EKOatleci, spotykamy się 16 października(sobota) o godzinie 12.00 (przy Starej Przepompowni na Warnikach, można także o 12.05 czekać przy Nowej Przepompowni). Już po raz czwarty pobiegamy, zrobimy wspólną rozgrzewkę po której dzieci wspólnie z rodzicami będą mieli okazję wykonać serię specjalistycznych ćwiczeń lekkoatletycznych poprawiających kondycję fizyczną, kształtujących szybkość, skoczność, koordynację ruchową oraz poznamy podstawowe elementy poprawnej techniki biegu. Będziemy także kontynuować cykl spotkań z pracownikami Parku Narodowego Ujście Warty. Pani Olga ponownie zabierze nas do fascynującego świata otaczającej nas przyrody, będziemy kontynuować temat stworzeń żyjących w wodzie. Tym razem zanurzymy się głębiej i poznamy świat wodnych bezkręgowców.

 

Więcej o projekcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz Parkami Narodowymi przygotowało projekt pod nazwą EKOatleci, który będzie promował aktywne spędzanie czasu z rodziną. Dzięki temu projektowi dzieci wraz rodzicami mają okazję uczestniczyć w cyklu zajęć sportowych na terenie 23 Parków Narodowych, prowadzonych przez trenerów zrzeszonych w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Zajęcia te są uzupełnione o część edukacyjną prowadzoną przez pracowników Parków Narodowych. Celem tych zajęć będzie zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników, w tym o wpływie zachodzących zmian klimatu na rodzime ekosystemy przyrodnicze, a także o roli indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu.